Our Story

Herbosch-Architects_Project_BLI

work . create . liv

Herbosch-Architects_Project BLI.jpg

Sereniteit en tactiliteit bepalen al twintig jaar de ontwerppraktijk van Herbosch Architects. Ze vormen een fil rouge doorheen de projecten. Met een sterk en gedreven ontwerpteam zetten wij in op een streekeigen architectuur die veroudering omarmt en opgaat in de natuur.

Architectuur is voor ons geen ideologie, maar een filosofie. Kortstondig visueel effect wordt vermeden. Slechts de tijd ervaren wij als een waardige graadmeter. Enkel zo versmelten stijlvaste realisaties met de omgeving.

-

Serenity and tactility have defined the design practice of Herbosch Architects for twenty years. They form the golden thread that runs throughout the projects. With a strong and passionate design team, we aim for a regional architecture that embraces bygone times and merges with nature.

For us, architecture is not an ideology, but a philosophy. Short-lived visual effects are avoided. Only time is accepted as a worthy yardstick, for we want to ensure that stylish buildings blend in with their surroundings.

 

Esthetiek, functionaliteit en maakbaarheid gaan bij ons hand in hand met visie en signatuur. De basis van onze esthetiek is zintuiglijk. Herbosch Architects beoogt een stijlzuiverheid die men overvalt bij het betreden van een gebouw. Met een klare expressie leggen wij de essentie van verfijnd wonen bloot. Zo vormen de beheerste omgang met materialen en de zorg voor ruimtelijke composities de hartslag van al onze projecten.

Wij bouwen met toewijding en verbouwen zonder het oude te verbannen. Creaties worden gemodelleerd met materialen waarvan de ziel groeit met het ouder worden. Hierbij is de inplanting van een huis nooit een begrenzing, maar altijd een voortzetting van de omgeving. Die tijdloze eenvoud wordt steevast ambachtelijk uitgevoerd tot in het kleinste detail.

Herbosch Architects stands for knowledge and skill with a no-nonsense design mentality. Aesthetics, functionality and manufacturability go hand in hand with vision and signature. The basis of our aesthetic is sensory. Herbosch Architects aims for a purity of style that astounds when entering a building. We expose the essence of refined living with a clear expression. The controlled use of materials and the care for spatial compositions form the steady pulse of all our projects.

We build with dedication and renovate without banishing the old. Creations are modelled with materials whose soul grows with age. The implantation of a house is never a limitation, but always a continuation of the environment. This timeless simplicity is invariably carried out by hand down to the smallest detail.

 

Herbosch-Architects_project BLI.jpg
Herbosch-Architects_Project BLI
Herbosch-Architects_Project KSTD
Herbosch-Architects_Project_BLI

 

We would love to hear your story