Home

Herbosch-Architects_Project BHS

architecture & interiors

 

Herbosch Architects

Ontwerpt - Inspireert - Begeleidt - Ontzorgt - Realiseert
-
Designs - Inspires - Guides - Unburdens - Materializes

Herbosch-Architects_Project KSD
Elemental Liv by Alexis Herbosch - Monograph

In onze eerste monografie nemen wij u stap voor stap mee in onze vormentaal, materiaalkeuzes en denkwereld. "Elemental Liv" visualiseert ons werk van de voorbije twintig jaar en toont de zoektocht naar een nobele eenvoud. Na twee decennia durven wij te spreken van een groeiend oeuvre, door doelbewuste keuzes te maken en rechtuit de ingeslagen weg te volgen.

-

In our first monograph, we take your step by step into our design language, choice of materials and mental world. "Elemental Liv" visualises our work of the last twenty years and shows the search for a noble simplicity. After two decades, we dare to speak of a growing oeuvre, by making deliberate choices and following the path we have taken.

Herbosch-Architects_Project BLI

Persoonlijkheid, passie en perfectie drijven ons. Zo benaderen wij ook graag uw project tot en met het laatste detail.

-

Personality, passion and perfection drive us. And that is how we like to approach your project, from the first contact right to the last detail.